Rauman Autoteknillinen Yhdistys ry

Tervetuloa Rauman Autoteknillisen Yhdistyksen sivuille!

Rauman autoteknillinen yhdistys on perustettu vuonna 1952. Se on muiden autoteknillisten yhdistysten tapaan foorumi, joka kokoaa paikkakunnalla toimivat auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt. Yhdistys pyrkii edistämään alan ammattien kehittämistä, jäsentensä teknillistä sivistystä ja ammattitaitoa. Jäseniä yhdistyksessä on vajaat 90. Jäsenyyttä voi tiedustella jäseniltä ja toimihenkilöiltä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet anomuksesta.

Yhdistyksen jäsenetuja ovat mm. Suomen Autoteknillisen Liiton toimittama Satelliitti -jäsenlehti, Suomen Autotieto Oy:n julkaisema Suomen autolehti, jäsenhinnat Diagno Finland Oy:n järjestämille kursseille sekä yhdistyksen järjestämät virkistys- ym. tilaisuudet.

RAUATY:n toiminta

RAUATY:n perustoimintaa on jäsenille järjestettävät kuukausikokoukset. Kokouksia järjestetään syyskuusta toukokuuhun ja kokouspaikkana on yleensä jokin paikkakunnalla toimiva yritys. Kokouskutsu toimitetaan jäsenistölle postin tai sähköpostin välityksellä. Yhdistys toimittaa myös SATL:n julkaisemaa alan kirjallisuutta sitä haluaville. Yhdistys tukee alan opiskelijoita lahjoittamalla vuosittain stipendin alan opinnoissa menestyneelle nuorelle.